COMMUNIEVOORBEREIDINGEN:

De voorbereidingen in onze parochiekern hebben wat vertraging opgelopen, maar zullen binnenkort worden opgestart.

De presentatieviering van de communicanten is op 16 mei om 9.30 uur. De datum van de communieviering is ook gewijzigd: pastoor Paul Verbeek zal op zondag 20 juni om 13.30 uur de kinderen aan de altaartafel vragen om samen maaltijd te vieren.

Angela en Jeannet.