BISSCHOP LIESEN EN PINKSTEREN

Dankzij medewerking van het bisdom zijn parochiekernen toch in staat om regelmatig eucharistievieringen te houden in alle kernen van onze parochie. De bisschop van Breda heeft aangegeven op het hoogfeest van Pinksteren ( 23 mei) onze kerk te willen bezoeken en te willen voorgaan in deze viering. Wij vinden het geweldig en putten moed uit deze actie om ‘begeesterd’mee te werken aan deze bijzondere dag. Wij hopen dan ook dat uw aanwezigheid die ochtend om 9.30 uur ons enthousiasme ondersteunt.