Bericht uit Rilland

Waar ooit de Sint Jozefkerk in Rilland stond, luisteren nu moderne huizen het straatbeeld op. Er is – nog steeds – veel verdriet om het ontbreken van de kerk. Ook al zei iemand een tijd geleden: ‘Ik heb liever dat er nu huizen staan dan een kerk die zichtbaar aan het verpieteren is.’ Toch hebben katholieke inwoners van Rilland het gevoel, dat ze aan hun lot worden overgelaten en dat ze ‘niet meer meetellen’. Het pastorale team heeft, door de zeer beperkte inzetbaarheid van de afgelopen drie jaren, niet aan alle verwachtingen kunnen voldoen.
Maar soms kom je als pastor tijdens huisbezoek iets op het spoor, dat de moeite waard is om te vermelden in Parochienieuws. Mevrouw (Marie) van Pul-Verhallen (92) en mevrouw (Marie) Bastiaansen-Meesters (85) hebben sinds een poos een deel van hun tijd besteed aan haak- en breiwerk voor ‘Het Magische Draadje’. Op de website is te lezen: ‘We maken geheel belangeloos en gratis pruiken, kroontjes en prinsessenvlechten voor kinderen die door chemo hun haren zijn verloren. Ook maken we deze pruiken voor kinderen die aan de ziekte Alopecia Areata lijden. Dit veroorzaakt kaalheid bij kinderen. We kunnen hun ziekte niet wegnemen, maar we kunnen wel een beetje plezier toevoegen. Dit doen wij met veel vrijwilligers door het hele land. Tevens versturen we opkikkers en kroeldoekjes naar zieke kinderen die dit kunnen gebruiken.’
De bezigheden van de twee dames in Rilland geeft hen niet alleen iets te doen om de dag zinnig door te komen. Ze maken daarmee ook iets waar van de opdracht van kerkmensen om zich in te zetten voor medemensen die hun betrokkenheid goed kunnen gebruiken. Zo gebeurt er meer goeds in onze wereld, dan je op het eerste gezicht zou denken. Chapeau voor hun inzet!

Wiel Hacking                                                                                                                 

Mw M van Pul-Verhallen  
Mw M. Bastiaansen-Meesters