Omgaan met verlies

 bijeenkomst  over met verlies leven

Om een ochtend met elkaar

in alle rust te praten over leven.

in november om er in een groep op door te gaan

Tijd maken om naar elkaar te luisteren.

Naar onze ervaringen

met het verlies van een dierbare.

Want je denkt bij zo’n groot verlies vaak dieper na,

over het leven dat je samen had,

over hoe verder te leven na dit overlijden,

over het leven na de dood.

Het is, na verloop van tijd vaak een goede ervaring

om mensen te ontmoeten

die hetzelfde hebben meegemaakt.

Een kop koffie

en een kleine kring van mensen

die gewoon naar je luisteren.

Mensen die je niets hoeft uit te leggen,

die weten dat het nog niet over is…

Juist nu niemand er meer naar vraagt.

Daarom willen we deze ochtenden tijd maken

om stil te staan bij wat ons is overkomen

en bij hoe we verder gaan.

Luisteren naar een ander

en kijken naar hoe je dat zelf doet,

want ieder leeft door

op een heel eigen manier.

 

Wanneer:              woensdag 16 november van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

Plaats:      in de pastorie van de H. Bonifacius kerk te Kwadendamme,

Johan Frisostraat 5.

 

Begeleiding:          Pastor Jeanine Heezemans

Tel. 06-44024841

Voor wie:             Mensen die in het afgelopen jaar iemand hebben verloren

Opgave:               pastorteam@zeelandnet.nl

Vorig artikelcursus uitreiken communie
Volgend artikelgesprekspunten parochiebestuur van september