OECUMENE BLOEIT IN ZEELAND

Kerkelijk Zeeland staat bol van oecumenische ontwikkelingen. Dat bleek woensdag 31 mei  tijdens een bijeenkomst in Goes van de Raad van Kerken Zeeland. Predikanten, pastores en kerkenraadsleden praatten elkaar daar bij over de interkerkelijke contacten.

Ondanks ontkerkelijking en corona komt er nogal wat tot stand. Veel bloeit op vanuit de basis, oftewel plaatselijke kerkleden en -besturen. Mensen van kerken die elkaar vroeger amper ontmoetten, delen nu vrijmoedig als zusters en broeders het geloof op allerlei manieren, zo bleek tijdens de vergadering in het pand van het Leger des Heils in Goes.

Oecumene van het hart, is een goede term voor dit soort ontwikkelingen, zei Christien Crouwel (algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland) in Goes. ‘Oecumene is een oefening in vertrouwen. Het gaat erom te leren zien en erkennen dat de ander ook deel is van het Lichaam van Christus’, zo beklemtoonde zij. ‘Ook als diegene zijn of haar geloof misschien heel anders vormgeeft of beleeft dan jij. Zo kun je leren van elkaar.’

Rondje Zeeland

Hoe zien die oecumenische initiatieven in Zeeland er uit, zoals ze woensdag in Goes werden genoemd? Een greep daaruit:

Hoek De – na de brand van nieuwjaarsnacht 2015 – herbouwde kerk van de Protestantse Gemeente biedt plaats aan diverse activiteiten. Dat gebeurt door dorpelingen uit de Rooms Katholieke Kerk (RKK), de Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK) en de eigen gemeente. Het gaat over een wekelijks middaggebed, schuldhulpmaatjes, kerstnachtviering en eettafel voor alleengaanden.
Middelburg Hier kochten de Protestantse Gemeente, de NGK en de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) een ruimte in het Hofje onder de Toren. Die fungeert als inloophuis en als plek waar kan worden geluncht.
Hansweert Nadat de RK en Protestantse kerk sloten, komen gelovigen van beide kerken nu bijeen in dorpshuis Kaj Munk. De dankbaarheid en wederzijdse erkenning is groot, vertelde kerkelijk werker Erik Tramper. Er wordt zelfs al gedacht aan het houden van kindernevendienst..

Dorpshuis Kaj Munck Hansweert, waar katholieken en protestanten samen kerk houden

Schore De kerk in dit dorp is de enige die nog in gebruik is bij  de Protestantse Gemeente Hansweert-Schore. Het publiek is vergrijsd, maar er zijn Praise-avonden en andere activiteiten, waaraan naast de eigen achterban ook mensen deelnemen uit bevindelijke en evangelische hoek.
Vlissingen Na de sluiting van de Onze Lieve Vrouwekerk vonden de parochianen onderdak in de Sint Jacobskerk van de Protestantse Gemeente, vertelde pastoraal werker Ria Mangnus. ‘De oecumene gaat heel soepel. We weten elkaar te vinden, ook bij calamiteiten.’
Ritthem In de Protestantse dorpskerk is er maandelijks een zanguur op zondagavond. Het initiatief hiervoor kwam van mensen uit bevindelijke kerken. Leden van de Protestantse gemeente doen aan deze lofzang naar hartenlust mee.
Goes Hier ging de plaatselijke raad van kerken ter ziele, maar dat was een luxeprobleem. Zes geloofsgemeenschappen houden daar namelijk samen activiteiten en namen zo in de praktijk de taak van de raad over. Als Stichting Goed Nieuws Goes presenteren ze zich met zang, gebed en maaltijden. Het gaat om PKN, CGK, NGK, Leger des Heils, Vrije Evangelische Gemeente en Evangelische Gemeente Rafaël.
Biezelinge Diensten van Protestantse Gemeentenen  en CGK. Ook is er contact met de Koptische Kerk in Kapelle.
Leger des Heils In Terneuzen, Goes en Middelburg zijn er activiteiten voor de hele samenleving. Denk aan inloop- en buurthuisfunctie.
Kapelle Hier wordt van 1 t/m 3 september Upgrade gehouden. Daar treden diverse muziekgroepen op. Tot de sprekers behoren Arjen ten Brinke (Mozaiek), Bart van Nes (Baptistengemeente) en Bart de Bruin (predikant Protestantse Gemeente De Ontmoeting in Middelburg.
Middelburg Jaarlijkse herdenking afschaffing slavernij (Keti Koti) op 1 juli. Burgemeester Harald Bergman biedt excuses aan voor de rol van het stadsbestuur bij de slavenhandel. De plaatselijke Raad van Kerken haakt daarop in met een herdenking in de Nieuwe Kerk.

Bron: www.gelovenindedelta.nl | door Wim Staat

Vorig artikelweek van de heilige harten
Volgend artikelCTV