Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrisma-missen in de bisdommen  geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams

Missen, doop en uitvaart

De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het corona-virus heerst.

 • Gebed van de bisschoppen
 • Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood
 • De kruisweg
 • De rozenkrans
 • Bid mee via Radio Maria
 • Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood
 • Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live-streaming van vieringen

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kijk hier voor de eerder afgekondigde maatregelen die nu worden verlengd tot en met 13 april.

Kijk hier voor een speciale uitzending met KRO-NCRV op 22 maart op NPO2.

Kijk hier voor een uitnodiging om voor aanbidding naar de kerk te komen en de daaraan gekoppelde actie ter ondersteuning van de voedselbanken.

 

Heilige Pater Damiaan-parochie

Ingevolge het persbericht van de bisschoppen van Nederland, zijn hier een aantal punten die voor onze parochie van de H. pater Damiaan van belang zijn:

 • Woensdag 25 maart en woensdag 1 april luiden in alle parochiekernen van 19.00 uur tot 19.15 uur de klokken van ‘Troost en Hoop’. De kerk kan dan open zijn voor een kort stil gebed.
 • Volgende week/na 23 maart zullen we berichten via de nieuwsbrief wanneer en waar de gezegende palmtakken voor Palmzondag te verkrijgen zijn.
 • De Eerste Communievieringen worden uitgesteld tot nader datum.
 • De viering van het Vormsel zal dit jaar niet plaats vinden.
 • Voor de openingstijden van de kern-administraties wende men zich tot de bevoegden in de parochiekern.
 • Koorrepetities en andere bijeenkomsten gaan niet door en worden uitgesteld tot nader datum.
 • Op Facebook is per abuis nog een aankondiging gepubliceerd voor ‘Goede Kost-maaltijd en – Film’ op 26 maart te Heinkenszand. Deze activiteit is dus ook uitgesteld tot nader datum. Inmiddels heeft rectificatie op Facebook plaats gevonden.
 • In overweging is het vieren van de eucharistie in de parochiekerk in Goes op zondagen en dinsdagen en deze per www. Kerkomroep.nl uit te zenden. Deze vieringen zullen plaats vinden zonder gelovigen. Daarover meer bekendheid in de volgende nieuwsbrief.
 • De pastores zijn van dinsdag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar voor gesprek en nodige inlichtingen. Daarbuiten het nummer van de teamwacht voor als u in nood bent. Het nummer is ook voor aanvraag van ziekenzalving of ziekenzegen Dit in overleg met de huisarts en  naar de regelgeving in de instellingen. Ook voor het melden van uitvaarten dient het nummer van de teamwacht.
 • Voor uitvaarten wordt rekening gehouden met het beleid van de uitvaartondernemers.
 • Zie ook website paterdamiaanparochie.nl en facebook paterdamiaanparochie.

Eigenlijk zijn we allemaal een beetje onthutst dat we dit jaar niet samen de Goede Week kunnen meemaken en het Paastriduüm en het hoogfeest van Pasen kunnen vieren. We leven dan ook in een onwezenlijke tijd waarin het Corona-virus om zich heen grijpt en zo ongeveer iedereen dwingt in sociale onthouding te leven. (Wie had dat woord ooit eerder gehoord?) De sfeer in de straten is onbestemd, zo stil. Bijna Iedereen is thuis. Kinderen krijgen thuis les. De bewoners van de instellingen mogen geen bezoek van buiten ontvangen. Zo naar en onwezenlijk allemaal. Maar tegelijk bewonderenswaardig hoe iedereen zich aan de regelgeving van de overheid houdt en zo zorg voor elkaar heeft. En hoe verheugend is het hoe zich plotseling allerlei tekens van solidariteit tussen de mensen voordoen. Dat doen wij dus ook als kerk (zie hierboven). En tegelijk proberen we als parochie en als pastores met u, als parochiaan. in contact te blijven. Volgende nieuwsbrief hopen wij daar meer over te berichten. En voor wie dacht dat wanneer er geen Pasen gevierd wordt er ook geen Pasen zal zijn heeft het mis. Want lees wat Marinus van den Berg schrijft:

Pasen 2020

Pasen gaat altijd door

Pasen gaat niet op slot

Het graf zal leeg zijn

 

Pasen gaat altijd door

Geloof, hoop en liefde

Zij  willen altijd door

 

Pasen gaat altijd door

in het geloof

tegen het cynisme

 

Pasen gaat altijd door

in de hoop

van winnende Goedheid

 

Pasen gaat altijd door

in de stilte van de kwetsbare liefde

die menselijk meeleeft.

Marinus van den Berg

Namens het pastoraal team wens ik ons allemaal een goed uithoudingsvermogen om deze periode te doorstaan. Mag de Heer ons daarin bijstaan en bemoedigen.

Fons van Hees, pastoor

Vorig artikelalle kerkelijke diensten afgelast tot 31 maart
Volgend artikelzondagspreek 4e zondag van de Veertigdagentijd/Halfvasten