Lezing: Christenen in het Midden-Oosten

Aankondiging voor uw agenda

Lezing: Christenen in het Midden-Oosten

Als bakermat van onze beschaving en van drie religies is het Midden-Oosten zowel gezegend als vervloekt. Het gebied is al eeuwen lang toneel van strijd. Nu vluchten miljoenen Christenen uit Irak en Syrië voor fundamentalistisch geweld. Kerk in Nood steunt hen ter plaatse en kent hun verhalen uit de eerste hand. Leer het gebied kennen door de ogen van religieuzen uit Irak, Syrië en Libanon.

Inleider: Dennis Peters; Waar: parochiezaal bij de H. Eligiuskerk, Burg Lewestraat – Lewedorp; Wanneer: woensdag 25 oktober as.; Tijd:20.00 uur.

Bij het einde van de bijeenkomst wordt een collecte gehouden t.b.v. Kerk in Nood.

Op de vlucht …voor vervolging

Natuurrampen

Kunnen we ons dat voorstellen , op de vlucht slaan? Deze dagen hebben we het nog gezien. Ontelbare mensen slaan op de vlucht voor het aanstormende water: in Houston, India en Bangladesh … De slachtoffers die verdrinken. Probeer je  te verplaatsen in hoe Zeeuwen daar naar kijken die zelf zoiets meemaakten tijdens de watersnood in 1953. Een bezoek aan het Watersnoodmuseum bij Zierikzee brengt je dat indringend bij. Wij weten immers – zegt de apostel Paulus – dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door. (Romeinen 8,22)

Het zijn natuurrampen waartegen wij machteloos zijn. Hoewel, de dijken in Zeeland waren te laag of te zwak, zoals ze dat nu blijken te zijn in de landen waar zich op dit moment een watersnoodramp voltrekt. Het is een voortdurend gevecht om veiligheid. De Nederlanders met hun ervaring van de Deltawerken worden te hulp geroepen.

Oorlog en armoede

Kunnen we ons voorstellen dat we op de vlucht zijn voor oorlog en armoede? De laatste jaren komen we dag in dag uit, oog in oog te staan met dit probleem. De duizenden die in bootjes over de zee naar het veilige Europa (willen) komen. Ook hier de slachtoffers van verdrinking en van het geweld door mensenhandelaars en grensbewakers. Hun probleem is het onze geworden met alle gevolgen voor verschillen in politieke inzichten en een verminderde verdraagzaamheid onder de Nederlanders.

Vervolging om geloof

In de H. Willibrorduskerk van Zierikzee hebben meer dan een jaar Koptische christenen uit Eritrea  hun gelovig huis gevonden. Ze vinden nu gastvrijheid in de H. Maria Magdalenakerk ik Goes. Daardoor zijn ook hun geloofsgenoten uit de Bevelanden en Walcheren meer in de gelegenheid om deel te nemen aan de plechtigheden. Net zoals in Zierikzee laten ze hun vieringen volgen door een gezamenlijke maaltijd in de Magdalenazaal. Waarom zijn ze hier? In hun thuisland worden deze christenen onderdrukt en vervolgd. Denken we aan wat er rond Kerstmis gebeurde in de koptische kerken van Egypte: bomaanslagen met  gewonden en doden als gevolg. In de kerk van Goes nemen ook Syrische en Irakese christenen die gevlucht zijn omwille van hun geloof, deel aan onze eigen vieringen.

Ons geloof?

Heeft dit nu ook invloed op ons geloof? Stel je voor dat je om je christen-zijn gevangen wordt genomen. Ze dwingen je om je te bekeren tot een ander geloof of ideologie. Ze dreigen wanneer je weigert je winkel in brand te steken. En dat is dan nog maar een ‘zachte’  bedreiging die ze onder je neus wrijven. Wat zou dit voor invloed hebben op ons geloof en onze houding? We ergeren ons of zijn verdrietig wanneer in onze praatprogramma’s neerbuigend of smalend over christenen gesproken wordt. Kunnen we ons dan voorstellen wat onze christelijke broeders en zusters moeten meemaken die om hun geloof vervolgd worden?

Solidariteit

Met de vieringen van de Eritreërs in onze kerk betuigen wij – als parochie – onze solidariteit met hen. We mogen sowieso de vluchtelingen in onze kerken ook met gastvrije aandacht en genegenheid bejegenen wanneer ze onze eigen vieringen bijwonen.

We kunnen onze kennis omtrent de christelijke vluchtelingen verdiepen en onze solidariteit met hen ook tonen op:

Woensdag 25 oktober as. om 20.00 uur

in de parochiezaal te Lewedorp

de Stichting ‘Kerk in Nood’ verzorgt dan in de persoon van de heer Dennis Peters een lezing over  Christenen in het Midden Oosten

 

Vorig artikelRadio Maria
Volgend artikelGoede Kost- films brengen ons bij vragen die er toe doen