Vrijwilligersfeest op zaterdag 10 September 2022.

Wat zou onze parochiekern zijn zonder de inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers ?

Jullie verdienen het om nog één keer in het zonnetje gezet te worden.

Daarom willen wij (de parochiekerncommissie) u met uw partner van harte uitnodigen voor een vrijwilligersfeest in de “Zandlôôper”. Aanvang 15.30 uur einde 20.00 uur.

Met een hapje, drankje en uw aanwezigheid willen wij dit graag met u samen vieren.

Mochten we vergeten zijn om u persoonlijk uit te nodigen, onze excuses hiervoor, maar geef u dan zo snel mogelijk nog op bij Leo Rentmeester per mail coel@zeelandnet.nl of via een briefje in de bus op Eendrachtstraat 12  4456 BV Lewedorp.

Laten we samen gaan genieten van deze middag.

De parochiekerncommissie

Vorig artikelVredesviering 18 september
Volgend artikelCaritas