Vredesviering 12 september

Op zondag 12 september willen we weer een oecumenische vredesviering organiseren. Het thema is: Inclusief Samenleven, wat doe jij in vredesnaam?

Ds. Marjo Wisse gaat voor in deze viering. De werkgroep oecumene heeft geprobeerd er een zinvolle viering van te maken.

Het Eligius koor zingt en er is kindernevendienst en crèche. Helaas mogen we het vòòr de viering het gezamenlijk koffie drinken nog niet organiseren.

Wij hopen u te ontmoeten op zondag de 12e om 10.45 uur in onze kerk.

Voor bovenstaande geldt, dat eventuele wijzigingen i.v.m. Covid-19 van toepassing kunnen zijn.