Viering Allerzielen.

Dit jaar hadden we door het coronavirus een aangepaste Allerzielenviering . ‘s Morgens tijdens de reguliere viering werden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De bloemengroep had een mooi bloemstuk gemaakt met daarin voor elke overledene een kaars welke bij het noemen van de naam van de overledene aangestoken werd. Pastor Wiel Hacking verzorgde voorafgaand aan de Allerheiligen viering met een mooi gebed deze Allerzielenviering .

‘s Middags was er een herdenking/gebedsviering geleid door pastor Tom Brooijmans. De families van de overleden van het afgelopen jaar waren hierbij aanwezig. Allen werden herdacht en wederom werd er voor elke overledene een kaars ontstoken, een gebed uitgesproken en werden de kruisjes welke vanaf de dag van de begrafenis in de kerk gehangen hadden aan de families overhandigd .

Een fijne en warme viering welke onder deze omstandigheden een troost was voor de aanwezige familieleden.