Viering 90 jarig bestaan

Op zondag 23 juni werd in een plechtige eucharistieviering herdacht dat de kern/parochie van de H. Eligius in Lewedorp 90 jaar bestond.
Eigenlijk was dit al ruim 91 jaar maar in verband met de viering van 90 jaar Lewedorp was deze viering uitgesteld.
In 1927 werd de eerste steen voor de kerk gelegd en op 11 februari 1928 werd het eerste kind in deze kerk gedoopt namelijk Piet Vermue.
Op 19 mei 1930 werd de kerk geconsacreerd door Monseigneur Aengenent bisschop van Haarlem tot wiens bisdom we toen nog behoorden.
De eerste pastoor was pastoor Bots, en de laatste was pastor Tom Brooijmans, deze was pastoor totdat de kerk samenging in de H. Pater Damiaanparochie.
Op deze zondag was tevens de clusterviering van cluster West waartoe ook de parochiekernen van ’s-Heerenhoek en Heinkenszand behoren.
De viering werd gecelebreerd door pastoor Fons van Hees en geconcelebreerd door pastor Tom Brooijmans. We vierden ook Sacramentsdag en daarom werd aan het eind van de viering een kleine processie gelopen door de kerk met de monstrans.
De dienst werd niet bezocht door parochianen uit ons cluster, maar ook uit de andere parochiekernen van de H. Pater Damiaan en bestuursleden hiervan.
Ondersteund door beide koren, het Eligius koor en Con Dios werd het een zeer sfeervolle dienst mede ook doordat wat oude gebruiken, zoals bewieroking en uitstelling van het Allerheiligste benut werden om een wat nostalgische sfeer op te roepen, waarin velen zich thuis voelden. Als assistentie waren er acolieten en misdienaars uit ‘s-Heerenhoek en Heinkenszand aanwezig wat de saamhorigheid onderstreepte.
Men kan zeker van een geslaagde clusterviering spreken in de mooi versierde kerk van Lewedorp.
Na afloop kon men van een kopje koffie en een broodje genieten in de kerktuin gezeten op pakken stro in de schaduw van de bomen. Menigeen verbleef hier nog enige tijd om gezellig bij te praten en de dienst te evalueren.
Een woord van dank dient zeker uit te gaan naar de organisatoren hiervan en naar allen die op welke wijze dan ook hieraan hebben meegewerkt.