Terugkomviering voor dopelingen, communicant en vormelingen.

Op zondag 27 november, Eerste Advent,  is er een speciale terugkomviering in onze kerk.

Met als thema: Wees een lichtje

Alle kinderen waarvan de doopschelp nog in de kerk hangt, de communicanten en de vormelingen van afgelopen jaar en hun gezinnen zijn persoonlijk voor deze viering uitgenodigd.

We nodigen ook u allen, van harte uit voor deze dienst van Woord en Communie,  waarin Pastor Alida van Veldhoven voor gaat en Con Dios de muziek zal verzorgen.

Alle kinderen ontvangen tijdens de viering een speciale kinderzegen en aan het eind van de viering krijgen zij hun doopschelp, als tastbare herinnering,  mee naar huis.

Na de viering zijn alle gezinnen van harte uitgenodigd voor koffie met wat lekkers in de parochiezaal.

Zodat de kinderen nog samen kunnen spelen en de ouders elkaar kunnen ontmoeten.

Werkgroep kindernevendienst

Pastor Alida en Charlotte den Toonder

Vorig artikelOecumenische adventsviering
Volgend artikelZondag 2 oktober