Parochiebijdrage 2021.

Een ieder welke dit jaar nog niet de parochiebijdrage voor 2021 heeft overgemaakt, willen wij verzoeken dit voor 1 januari 2022 te doen.

Uw bijdrage is van belang om alles op en om de kerk te laten blijven functioneren.

Ook scheelt het de kasbeheerster veel werk om herinneringen hieromtrent te versturen.

Mogen wij op uw aller inzet en medewerking rekenen.

Het parochiekernbestuur.