Ons adoptiekind

Al jarenlang heeft de parochiekern Lewedorp een adoptiekind, Kry Vichey. Hij woont in Cambodja. Ieder jaar houdt de Caritas in januari een collecte daarvoor. In de Kersttijd ontvingen wij post van hem, via het Don Bosco kinderfonds, en vernamen wij hoe het gaat in zijn land. Wij helpen hem met financiële steun bij zijn studie, zodat hij later in staat is om voor zichzelf te zorgen en de mensen in zijn omgeving kan aansturen om de situatie in hun land te verbeteren. Helaas hebben de bewoners van Cambodja te maken met fikse overstromingen bovenop de huidige Covid 19 pandemie. Onze steun voor hem is nog altijd hard nodig.