Nieuwjaarstoespraak 2019

Beste medeparochianen

Alweer een jaar voorbijgevlogen; een jaar waarin in de H. Pater Damiaanparochie veel is gepasseerd, weer is het pastorale team kleiner geworden door het afscheid van pastor Jeanine Heezemans en doordat pastoor Van Hees ook aangewezen is als eerstverantwoordelijke pastoor van de Maria parochie op Walcheren; zo is binnen het team de werkdruk alleen maar toegenomen.

Gelukkig worden ze wat het voorgaan in de diensten betreft op grandioze wijze ondersteund door een paar emeriti die er mede voor zorgdragen dat er in alle kernparochies nog de nodige diensten verzorgd kunnen worden en dat er bij uitvaarten nog steeds een pastor aanwezig kan zijn. Maar hoelang blijft deze mogelijkheid bestaan? En als deze mogelijkheid er niet meer is hoe dan? Zeker iets om ons grote zorgen voor de toekomst over te maken.  Ook omdat vanuit het Bisdom telkenmale gezegd wordt dat aanvulling met een pastoraal werker niet te vinden is; laat staan van een priester.

Het pastorale plan is nu voor een groot deel in concept klaar en twee keer is dit met alle kernen besproken. U hebt hierover kunnen lezen in het parochieblad. Maar ook hierin staan nog de nodige vragen en onzekerheden, veel van wat erin staat is rationeel goed te verklaren, maar emotioneel nog moeilijk te accepteren. Voorlopig blijven alle kerken open en volledig functioneren, maar wat is voorlopig?

Uiteindelijk zullen we toch voor het besluit komen te staan dat er kerken gesloten gaan worden en welke zijn dat dan? En welke criteria worden hiervoor dan gebruikt? En deze laatste vraag is geheel voor mijn rekening: Gaat de bisschop akkoord met het pastorale plan?

Vragen, vragen, vragen, waarop nog steeds geen antwoorden zijn maar welke we wel ons bewust moeten zijn dat uiteindelijk en ik denk over niet zo lange tijd antwoorden moeten komen. En of we dan hiervan gelukkig en blij worden, ik heb mijn grote twijfels.

Een niet zo opgewekt praatje zo aan het begin van het nieuwe jaar. Ik weet het, maar helaas het is niet anders en ik vind dat u allen er van bewust moet zijn hoe de zaken ervoor staan.

Dan onze eigen kern. We blijven nog redelijk vitaal,

hoewel het kerkbezoek best zorgen baart.                                                                                                                            Ik zal u een voorbeeld geven, in 2013, 5 jaar geleden hadden we gemiddeld 77 kerkbezoekers dat is nu in 2018 gedaald naar 52 dat zijn er gemiddeld per dienst 25 minder, vorig jaar kwamen er op zaterdag avond gemiddeld 39 bezoekers, dit jaar 33. Dus 6 minder dan vorig jaar. U mag zelf uw conclusie trekken. Maar dat we bezorgd zijn en dat we ons afvragen welke consequenties dit voor de toekomst heeft, is denk ik duidelijk.

We hadden afgelopen jaar 49 vieringen waarvan 12 op zaterdag. Dan waren er 31 eucharistievieringen, 11 vieringen van woord en communie en 7 communievieringen verzorgd door de lectoren.

Verder was er een campingviering een oecumenische en gastvieringen met de P.C. kerk aanbod voldoende zou ik zeggen.

Er was 1 huwelijksviering en 2 uitvaarten.

Iets waar we wel trots op kunnen zijn is dat ons vrijwilligersbestand op peil blijft en de inzit van alle vrijwilligers formidabel is als ik zie wat er in veel gevallen bijna automatisch gebeurd is dat zeker een applaus waard. Een werkgroep welke nog wel aanvulling behoefd is de groep kerk- en bloemversiering. Deze is erg dun bezet dus als u behoefte voelt of iemand ertoe aan kunt sporen graag.

Afgelopen jaar kregen we ook te maken met het stoppen van de werkzaamheden van onze vaste organist/dirigent van het Eligius koor Kees van der Wouw. De problemen die toen plotseling ontstonden moesten snel opgelost worden. Als ik zie hoe dit op zeer kort termijn werd opgelost door in goed overleg tussen beide koren er zorg voor te dragen dat er in elke dienst een koor aanwezig is om de dienst te ondersteunen, dat het Eligius koor bereid was om de zaterdagdiensten voor hun rekening te nemen en een zondagsdienst en dat Con Dios de bereidheid had om een zondag meer te komen zingen; dan kunnen we ook zeker naar de koren toe onze dankbaarheid uitspreken en ze met een warm applaus daarvoor belonen. Verder kunnen we de koren uit Heinkenszand dankbaar zijn dat die de vier vijfde zondagen van het jaar komen zingen.

Dat dit laatste gebeurt komt mede door een samenwerking, een clustervorming, welke we met de kerken uit Heinkenszand en s’- Heerenhoek gevormd hebben. Dit is gebeurd om diverse redenen, een daarvan was dat het voor Pastoor Van Hees en Pastor Wiel Hacking het niet meer mogelijk was om bij alle overleggen van de kernen aanwezig te zijn nu doen we dit met de cluster. Verder zien we natuurlijk dat een samenwerking in de toekomst noodzakelijk wordt. We vonden het beter om nu deze samenwerking te zoeken nu het nog niet echt moet dan dat het straks een verplichte zaak wordt. Een van de eerste afspraken die we gemaakt hebben is dat we naast het Paastriduüm drie maal per jaar een gezamenlijke dienst gaan organiseren met medewerking van alle drie de kerken door inzet van koren, lectoren en voorbereiden van deze diensten. Dat worden vieringen van de patroonheilige van de desbetreffende kerken. In de andere twee kerken zullen dan in dat weekend geen vieringen zijn.  U hoort hierover binnenkort meer. Ik kan u vertellen dat deze cluster overleggen positief en opbouwend zijn en dat ze een brug kunnen vormen naar de toekomst.

Verder rest mij verder niets meer dan u namens het kernbestuur een liefdevol, gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen.

Leo Rentmeester, voorzitter parochiekern Lewedorp