NIEUWJAARSTOESPRAAK

Beste medeparochianen.

Toen ik vorig jaar hier stond zei ik gelukkig weten we niet wat de toekomst ons gaat brengen.

Wie had kunnen bedenken wat ons afgelopen jaar overkomen is.

Wie had kunnen voorspellen dat we afgelopen jaar enkele weken de kerk zouden sluiten, dat er met Pasen geen kerkdiensten zouden zijn, dat de Eerste Communievieringen geen doorgang konden vinden, dat er maximaal 30 personen aanwezig mochten zijn bij een viering en nog erger dat bij een uitvaart dit ook gold, als een geliefde of goede bekende overleden was kon je niet op gepaste wijze afscheid nemen. Er waren zelfs mensen die afzagen van een kerkelijk afscheid bij overlijden, omdat ze geen keuze wilden maken wie daarbij aanwezig mocht zijn. Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan maar het lijkt mij dat het beter is om maar te proberen positief vooruit te kijken.

Ik zal geen cijfers noemen over kerkbezoek en andere zaken, omdat deze voor dit jaar niet representatief zijn.

Gelukkig hebben de vrijwilligers zich weer van hun beste kant laten zien, ook toen er geen kerkdiensten waren werd alles schoon gehouden en gelucht de kerkhofwerkers bleven ervoor zorgen dat alles op en om het kerkhof er netjes en verzorgd bij lag. Enkele vrijwilligers hebben de sacristie geschilderd en voorzien van nieuwe vloerbedekking. Voor enkele taken welke er door het coronabeleid nieuw bijkwamen zoals boekjes neerleggen op 30 plaatsen, noteren wie er aanwezig is in de kerkdiensten en er zorg voor dragen dat er niet te veel bezoekers aanwezig zijn in de diensten dienden zich spontaan mensen aan.

Ook de koren lieten zich van hun beste kant zien. Er werd met een klein gedeelte van het koor gezongen, omdat meer niet mocht; voorwaar niet gemakkelijk, maar het werd en wordt gedaan. Ook als op kort termijn geregeld moest worden dat er vanaf een andere plaats af gezongen moest worden, werd dit geregeld. Koren en dirigente en organist dank hiervoor.

Dit jaar werd ook een hele grote klus aangepakt en dat was het buitenschilderwerk. Doordat er enkele jaren flink gespaard werd was het gelukkig financieel mogelijk om deze grote klus uit te laten voeren.

Al het buitenschilderwerk van pastorie en kerk is uitgevoerd, tijdens de uitvoering kwamen we aan pastorie en kerktoren wat meer houtrot tegen dan waar we op gerekend hadden maar ook dit hebben we gelukkig volledig kunnen laten herstellen.

Dit alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat onze financiële reserves flink zijn gekrompen. Willen we in de toekomst het onderhoud zo laten uitvoeren zullen we weer flink moeten gaan sparen.

Binnenkort krijgt u weer een verzoek voor de kerkbijdrage 2021.Mag ik u weer vragen om dan met dit alles rekening te houden. Vast dank hiervoor.

Afgelopen jaren heb ik u verteld over de clustervorming met Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek. De samenwerking verloopt uitstekend. Alleen hebben we door het coronagebeuren het overleg op een laag pitje moeten zetten maar ik ben ervan overtuigd dat zodra de mogelijkheden er weer zijn het weer opnieuw opgepakt gaat worden en gekeken gaat worden hoe we elkaar kunnen versterken.

Het kernbestuur heeft het besluit moeten nemen dat vanaf 1 Januari 2021 een vrije keuzeplaats van begraven op ons kerkhof niet meer mogelijk zal zijn. Alle in het verleden gemaakte afspraken welke vastgelegd zijn middels grafaktes zullen vanzelfsprekend gerespecteerd worden. Verdere uitleg zal gegeven worden in het Parochienieuws van januari 2021.

Via het Pater Damiaan-parochiebestuur hebben we vernomen dat het bisdom in 2021 een plan wil ontvangen over sluiting van kerken binnen de Damiaanparochie. Gedacht wordt aan uiteindelijk één kerk open te houden binnen elk cluster. Voor alle duidelijkheid, dit wil niet zeggen dat er volgend jaar gesloten moet worden, maar dat er een plan moet liggen . Hoe dit eruit komt te zien, de toekomst zal het ons leren en dit jaar hebben we kunnen ervaren dat deze moeilijk voorspelbaar is.

Tot slot wil ik u allen namens de kerncommissie een liefdevol, gezond, voorspoedig Zalig Nieuwjaar toewensen.