Mail adressen svp

Nu we tijdens deze corona tijd door gewijzigde regelgeving soms snel zaken moesten aanpassen, zoals hoeveelheid mensen tijdens diensten in de kerk, het niet door kunnen laten gaan van een viering enz. enz. lijkt het ons gemakkelijk om voor de toekomst een mogelijkheid te hebben om u hiervan snel op de hoogte te kunnen stellen.

Dit kunnen wij zeer eenvoudig doen door u een e-mail te sturen.

Echter van velen van u hebben wij geen e-mailadres en van niemand weten we of u dit op prijs stelt.

Wij stellen voor, als u van deze dienst gebruik wilt maken om een mail te sturen naar eligiuslwd@zeelandnet.nl onder vermelding “berichtendienst”.

Wij zullen dan van al deze adressen een bestand maken en in voorkomende gevallen u een bericht sturen.

Parochiekerncommissie .