Kindernevendienst

Op 5 december is de eerstvolgende kindernevendienst en crèche.

Zondag 12 december staat de oecumenische adventszangdienst gepland. Ook dan is er kindernevendienst.

Op dit moment kunnen we nog niks vermelden over de kerstvieringen. Zodra er meer bekend is, laten we dit via school (Parro) weten.

En dan zijn we alweer aangekomen in 2022. De eerste kindernevendienst van het nieuwe jaar is op 2 januari.

Laten we hopen dat er geen strengere coronamaatregelen nodig zijn na 4 december, zodat genoemde vieringen allen door kunnen gaan.

Tenslotte wensen we jullie alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Werkgroep kindernevendienst