Kerstviering en nieuwjaarsreceptie

Nu wij dit schrijven weten we nog niet hoe de corona maatregelen met kerst zullen zijn. Als de maatregel van 30 personen dan nog steeds van kracht is kan dit problemen gaan geven. We willen deze wel strikt handhaven. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en er rekening mee zult houden en zich houdt aan de gemaakte afspraken. In verband met de voorgeschreven regelingen kan ook de Nieuwjaarsreceptie geen doorgang vinden. Wij gaan nog bezien op welke wijze wij u toch de beste wensen over kunnen brengen.

Leo Rentmeester, voorzitter parochiekerncommissie Lewedorp