Kerstattentie ouderen

Zaterdag 19 december zijn we weer op pad gegaan met de kerstattentie voor de ouderen/zieken in onze parochie Gezien de Corona regels konden we niet bij de mensen naar binnen voor een praatje maar de ouderen/zieken waren blij ons te zien en hebben dankbaar hun kerststukje ontvangen.
Blije gezichten daar doen we het voor.

Werkgroep caritas