JE VOAL MIE JE NEUZE IN DE BEUTER!

Mooi carnavals motto en een prima motto voor de carnavalsmis. De jaarlijkse carnavals mis wordt traditiegetrouw goed bezocht en ook dit keer was de kerk goed gevuld. Onder de aanwezigen ook een delegatie van het CDA Borsele. Deze partij heeft veel carnavalsliefhebbers binnen hun gelederen en wat is dan een mooiere gelegenheid om daar uiting aan te geven, dan het bijwonen van een carnavalsmis? Zoals eerder gemeld, stond het voortbestaan van de carnavalsmis op losse schreven, dus iedereen was extra gemotiveerd, om er een succes van te maken.
Blaaskapel de Koenkelpot en ons eigen koor Con Dios hadden zich terdege voorbereid en het bleek maar weer, dat hun aandeel binnen de viering van onschatbare waarde is. Ook pastoor Van Hees had zichtbaar plezier in het voorgaan van deze mis en Prins Marcel Onderdijk liet tijdens zijn speech blijken ook erg tevreden te zijn met het toch doorgaan van deze mooie traditie op carnavals vrijdag in ’t Kraaienist en met de grote opkomst in de H. Eligiuskerk.
Na een mooie en feestelijke viering was er gelegenheid tot gezamenlijk koffie drinken in het cafetaria aan de overkant van de straat en iedereen was het erover eens; volgend jaar weer! Ook pastoor Van Hees was zeer tevreden over het verloop van de mis en ook hij hoopt, dat de carnavalsmissen in Kraaienist, Paerehat en Pikpot gewoon gehandhaafd kunnen blijven.
De collecte voor het goede doel, dit keer de stichting Belmaatje.nl uit Goes heeft het mooie bedrag van 221,40 euro opgebracht. Kortom; we kunnen met zijn allen terugkijken op een zeer geslaagde viering en wij willen nogmaals iedereen bedanken voor hun komst en hopelijk mogen wij nog vele jaren rekenen op de trouwe medewerking van Con Dios en blaaskapel de Koenkelpot. Op naar volgend jaar en dat wordt sowieso speciaal, want dan bestaat c.v. de Kraaiepikkers 4 x 11 = 44 jaar!

A.C. (Ron) de Kooning, namens de carnavals vereniging