Hoe nu verder?

Zoals u kunt lezen is de kerk gesloten. Van velen krijgen we de vraag en nu?

Wat betreft het bijwonen van diensten kunt u vanzelfsprekend terecht in de overige kerken van de H. Pater Damiaanparochie.

Onze kerk is onttrokken voor diensten wat inhoudt dat deze voor geen enkele dienst meer gebruikt mag worden, dus ook geen bijzondere diensten zoals trouw- of begrafenismissen.

Er zal bezien worden wanneer het kerkgebouw in de verkoop gaat, dit is mede afhankelijk van een besluit van het Bisdom, op dit moment is daar nog geen zicht op. Het zaaltje, kantoor en de toiletten blijven in gebruik voor velerlei zaken.

Alle gelden welke momenteel op de rekening staan en in de toekomst op de rekening komen, worden geoormerkt en blijven beschikbaar voor Lewedorp. Alle te maken kosten, welke er nu en in de toekomst zijn, zoals water, gas en elektra , verzekeringen noodzakelijk onderhoud enz. enz.  zullen daarvan betaald dienen te worden. Het bankrekeningnummer blijft gelijk en Corrie Traas-Rijk blijft als kasbeheerder haar werkzaamheden uitvoeren.

We hopen dan ook dat u uw parochiebijdrage, net zoals in het verleden, wilt blijven voldoen. Zij zullen gebruikt worden voor bovenstaande en onderhoud kerkhof welke wel beschikbaar blijft voor begravingen en bijzetten urnen. Dit alles brengt de nodige kosten met zich mee, machines dienen te worden onderhouden en soms te worden vervangen en verder dient er het nodige aangeschaft te worden voor algemeen onderhoud. Alle rechten en plichten verbonden aan het kerkhof zullen in de toekomst gestand worden gedaan. Ook blijft aan ieder die zijn parochiebijdrage voldoet en dit wenst het parochieblad bezorgd worden. Joke Vermue-Vermue gaat de distributie naar de bezorgers verzorgen.

Tevens zijn we aan het onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om bij het kerkhof een gedachteniskapelletje te bouwen waar nog een kaarsje gebrand kan worden. Verder willen we bezien dat als de kerk verkocht gaat worden of er een ruimte gecreëerd kan worden voor de kerkhofwerkers waar koffie gedronken kan worden en een toiletbezoek kan plaatsvinden.

De kerkhofadministratie blijft gedaan worden door Riet Verdonk en alle kerkhofvrijwilligers blijven zolang ze dit kunnen hun werkzaamheden verrichten. Leo Rentmeester blijft de coördinatie verzorgen, voor vragen kunt u bij deze personen aankloppen. Nieuwe kerkhofwerkers voor één of meerdere keren per maand blijven welkom, denkt u er eens over na.

Ondertussen zijn we bezig om kerkelijke ornamenten een goede bestemming te geven. Zo zal het wandkleed van de H. Eligius, wat sinds de zestiger jaren vooraan in de kerk hing en geschonken is door edelsmid Brom uit Utrecht als dank voor de bestellingen en vervaardigd door naaldkunstenares Hilde Brom, zijn echtgenote, op een prominente plaats opgehangen worden in de H. Blasiuskerk te Heinkenszand. Verder gaat er bekeken worden of kerken in de regio nog interesse hebben in andere zaken. Zij zullen binnenkort uitgenodigd worden om hier naar te komen kijken. Voor aanmelden doop, eerste communie, vormsel , toediening laatste sacramenten kunt u terecht bij het pastoraal centrum, voor vragen hierover kunt u Tilly van Klooster-Clarijs benaderen. Ook kunt u via haar nog kopie inleveren voor het parochieblad.

Leo Rentmeester

Vorig artikelNIEUWE LINDEBOOM BIJ MARIAKAPELLETJE
Volgend artikelLaatste bericht van werkgroep kindernevendienst Lewedorp