Het kan dus wel.

Met het zangkoor Con Dios en Pastor Tom Brooijmans een familie viering in elkaar gezet, een mooi boekje in elkaar gedraaid en alles met de kinderen voorbereid.

En het was een fantastische dienst, een 25 tal kinderen waren aanwezig waarvan een groot deel een taak hadden tijdens de dienst wat de sfeer ten goede kwam , ook ouders en verdere familie was in grote getale opgekomen, er waren in totaal 99 personen aanwezig bij deze dienst, (het kan dus toch)

De lezingen en de verkondiging waren er op aangepast wat een echte paassfeer weergaf.

Tijdens de dienst werden de oliën, welke opgehaald waren in Hulst waar de Bisschop ze gezegend had en met een boodschap voor alle gelovigen had meegegeven, aangeboden en de Paaskaars welke tijdens de Paasdienst in Goes was gezegend en opgehaald ontstoken. Ook werd het nieuw gezegende wijwater gebruikt om alle gelovigen in de kerk te besprenkelen.

Het deed alle aanwezigen goed om op deze wijze gezamenlijk het paasfeest te vieren. Heel veel dank aan allen die op welke wijze dan ook dit mogelijk gemaakt hebben.

Een aanwezige.