Een nieuw hart voor Lewedorp!

Al geruime tijd is er in Lewedorp de vraag naar nieuwe woningen op de schaal van het dorp. Op twee plaatsen is er ruimte voor, de reden dat onder andere de dorpsraad dit meermalen onder de aandacht van de gemeente heeft gebracht. Een van die plaatsen is de locatie Van den Dries aan de Postweg, links van de kerk. Het is nu even een te complex verhaal waarom er daar maar niets gebeurde.

Maar dit jaar waren er meerdere zaken die het complex in de belangstelling brachten: de woning naast de kerk kwam te koop, de kerk sloot en de school en het verenigingsgebouw zijn sterk verouderd. Al deze ontwikkelingen samen waren voor de gemeente de aanleiding om te kijken of het kon leiden tot een metamorfose van Lewedorp. Het resultaat is een eerste schets waarmee het dorp een nieuw centrum krijgt, bij de kerk. School, verenigingsgebouw en een stukje nieuwbouw is de invulling op die schets. En op de plek waar nu de school en verenigingsgebouw staan komt er ruimte voor nieuwbouw. In het plan is het behoud van het front van de kerk en pastorie opgenomen waarmee Lewedorp zijn kenmerkend beeld kan behouden.

Alles zit nog in heel vroeg stadium en is bedoeld om samen met Lewedorp te gaan praten of een nieuw dorpscentrum aan de Postweg draagvlak heeft. Als deze start leidt tot een definitief plan is de voorzichtige inschatting dat wellicht in 2026/2027 begonnen kan worden met de realisatie.

Vorig artikelAllerzielenviering
Volgend artikelZINGEN EN KNUTSELEN