De voedselbank

15 november was het ‘Wereldarmendag’. De Caritas heeft een actie georganiseerd voor de voedselbank. Achterin de kerk konden producten ingeleverd worden hiervoor. De plaatselijke supermarkt heeft hieraan ook medewerking verleend. Afgelopen week konden we een flinke hoeveelheid naar de voedselbank brengen. Wij willen alle gevers hiervoor bedanken en ook Corine en Hans van de supermarkt voor hun medewerking.

De Caritas