De kerknomaden

rode draad is voor mensen die geborgenheid of houvast willen. De alsmaar donker wordende dagen zorgen daarbij voor de beste sfeer om daaraan bij te dragen. Als er dan iets of iemand is gevonden, is de verwondering groot en warm en bevestigt dat je het niet voor niets hebt gedaan. Misschien raar om te zeggen, maar je prijst jezelf dat je het toch maar gedaan hebt.

Het is de tijd van zoeken en op weg gaan naar. Zo ging het al in de tijd die zo mooi is vorm gegeven in het evangelie. Maria en Jozef, op zoek naar een nachtverblijf, herders die op hun instinct naar licht toe gaan, wijzen die beseffen dat ze iets groots gaan zien. Het lijkt onze tijd wel. Ontheemden zoeken naar woonruimte, leiders die zoeken naar hoe je het beste dienstbaar kunt zijn.

Het zoeken van de ‘nieuwe ontheemden’ op Zuid-Beveland lijkt er bijna op. Eerdere katholieke thuishavens als Yerseke, Rilland, Lewedorp, Hansweert en ’s-Heerenhoek sloten hun deuren en lieten de lokale kerkgemeenschap ietwat dolend achter in polders en op dijken tussen heggen en populieren. Waarheen om de warmte van samenkomen dan toch te vinden? Gelukkig waren er nog gastvrije gemeenschappen waar je warm wordt ontvangen die wars zijn van lidmaatschapspasjes en deurbewaking.

Zo is spontaan de groep ontheemden gegroeid die de behoefte heeft om samen geloofsgemeenschap te zijn: de kerknomaden! Nu de eigen ‘stal’ er niet meer is, trekken zij rond en kiezen een warme plek uit waar zij terecht kunnen. Stilaan zijn zij losgekomen van de vaste ritus die zij zo lang op hun eigen plek hebben gekend. Niet willen afhaken, de geloofsgeborgenheid blijft onmisbaar, maar nieuwe routes ontdekken. Vieringenrooster, voorgangers en de invulling van het weekend zorgden ervoor dat de kerknomaden Beveland gingen doorkruisen. Een nieuwe invulling ontstond en wonderwel leidde die ertoe dat de automatische piloot van voorheen thuis, zijn functie redelijk snel aan het verliezen was. Die bewuste keuzes waar naartoe te gaan zorgde er ook voor dat de beleving een nieuwe dimensie kreeg. De geborgenheid van de gastvrije gemeenschappen en het veel elkaar al kennen zijn er een warme basis. Soms zat je met andere nomaden een beetje bij elkaar bij je gastheren en klonk wel eens de opmerking dat we in het ‘uitvak’ zaten! Gelukkig is er nooit gevochten of met voorwerpen gegooid….

Vorig artikelKerkbalans
Volgend artikelKerstviering in “de Kraayert”