Carnavals mis H. Eligiuskerk in ’t Kraaienist.

Me bin d’r groôs op! is het motto dit seizoen van c.v. de Kraaiepikkers en dus ook het thema van de carnavalsmis, welke traditioneel gevierd gaat worden op carnavalsvrijdag.

Dit jaar een laat carnaval; de mis is op vrijdag 1 maart.

Pastoor Fons van Hees is bereid gevonden om de mis voor te gaan, opgevoed in Zuid- Limburg met alle carnavalstradities en een autoriteit op dit gebied.

Jongerenkoor Con Dios vormt, samen met blaaskapel ‘de Koenkelpot’ uit het naburige Paerehat, al jaren een solide muzikale/vocale basis waarop de carnavalsviering drijft. Het zorgt voor de juiste, benodigde, feestelijke sfeer, die een dergelijke mis kenmerkt. (Con Dios kan nog nieuwe leden gebruiken, trouwens!)

Prins Marcel zal uiteraard aanwezig zijn met zijn gehele gevolg, incl. de Jeugdgarde en hem is ook het slotwoord toebedeeld. Prins Marcel kennende, zal hij zijn toespraak met militaire precisie gaan voorbereiden.

Zoals altijd is er een collecte voor een goed doel en dit keer is de keuze gevallen op de stichting ‘Beat Batten’. Batten is een, in alle gevallen, fatale stofwisselingsziekte bij kinderen, met een gruwelijk en hart verscheurend ziekte verloop en nog steeds niet te behandelen. Stichting Beat Batten probeert fondsen te verwerven voor onderzoek om deze ziekte behandelbaar te kunnen maken en uiteindelijk ooit te komen tot genezing.

Prins Marcel en zijn nieuwe Adjudant Jasper zullen de kerkbanken langs gaan voor deze collecte.  Altijd mooi om te zien dat kerk en carnaval de krachten bundelen voor zo’n fantastisch goed doel en wij hopen, mede daarom, op een grote opkomst en dus een mooie opbrengst voor Beat Batten. Ook de parochianen uit de naburige geloofsgemeenschappen zijn van harte welkom!

Bij dezen wordt iedereen van harte uitgenodigd om de carnavals mis bij te wonen; pastoor van Hees, koor Con Dios, blaaskapel de Koenkelpot en Prins Marcel met zijn gevolg zijn er weer klaar voor!

Aanvang: 19.30 uur.