Attentie

In het vorige parochieblad hebben we een oproep gedaan om uw mailadres op te geven om  u bijvoorbeeld snel in te kunnen lichten als er wijzigingen zijn in de kerkdiensten of coronamaatregelen. Helaas is hier nog geen reactie op gekomen. Nogmaals willen wij u vragen om hier gehoor aan te geven. U kunt u mailadres doorgeven op eligiuslwd@zeelandnet.nl onder vermelding van “berichtendienst”.

Parochiekern Lewedorp