Allerzielenviering 2021.

Evenals  voorgaande jaren zal de allerzielenviering plaatsvinden op de zondag welke voorafgaat aan Allerzielen. Dat is dit jaar 31 Oktober.

Alle overledenen van afgelopen jaar zullen dan weer speciaal herdacht worden voorafgaande aan de kerkdienst van deze zondag.

Na afloop van deze dienst zullen we, indien het weer het toelaat, gezamenlijk een bezoek aan het kerkhof brengen, waar we alle overledenen hier begraven zullen herdenken. Ons koor Con Dios welke ook de kerkdienst begeleid zal op het kerkhof een toepasselijk lied zingen.

Na afloop van een bezoek aan het kerkhof, zullen in de kerk de gedachtenis kruisjes uitgereikt worden aan de families van de overledenen van het afgelopen jaar.

Wij hopen op deze mooie vorm van saamhorigheid, welke wereldwijd gevierd wordt, weer velen van u te ontmoeten om samen te herdenken en stil te staan bij dierbaren die niet meer bij ons zijn.

Parochiekerncommissie Lewedorp.