Allerzielen viering

Op zondag 31 oktober werden in de viering de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. In een zeer sfeervolle viering voorgegaan door pastoraal werkster Alida van Veldhoven werd voorafgaand aan de reguliere dienst, in zeer passende  gebeden stilgestaan bij deze overledenen.

Voor het altaar stond een mooi bloemstuk met daarin 7 kaarsen welke ontstoken werden bij het noemen van de namen van de overledenen.

Ons koor “Con Dios” omlijstte het geheel, met voor deze dienst aangepaste gezangen, welke zoals gewoonlijk weer uitstekend werden uitgevoerd en het geheel weer een extra dimensie gaven.

Helaas kon een bezoek aan het kerkhof, vanwege de regen, geen doorgang vinden. Na afloop van de dienst werden de gedachteniskruisjes uitgereikt aan de aanwezige familieleden met daarbij de gedachteniskaars, welke voor de dienst ontstoken was en gebrand had tijdens de dienst.

Voorwaar een zeer sfeervolle dienst, welke door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd.