ZIJNE MAJESTEIT, EXCELLENTIE, ENZOVOORT

De zondagsmis van 15 oktober had een bijzonder besluit. Al aan het begin was duidelijk dat er iets bijzonders stond te gebeuren, want naast de grote, bijna voltallige familie Uitterhoeve waren ook de burgemeester van Borsele en de vicaris van Zeeland aanwezig. Dit deed vermoeden dat velen speciaal waren gekomen voor de voorzitter van onze kerncommissie, Sjaak Uitterhoeve. En inderdaad, Sjaak werd volop in het zonnetje gezet. Wegens al zijn vrijwilligerswerk bij voetbalclub Apollo en de seniorensoos in zijn woonplaats ’s-Gravenpolder en natuurlijk ook voor de kerkgemeenschap van de Pater Damiaanparochie in het algemeen en de Kwadendamse parochiekern in het bijzonder, werd hij door zijne majesteit de koning onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Dijksterhuis speldde hem zijn welverdiende lintje op de borst. Ook zijne excellentie de bisschop liet zich niet onbetuigd. Hij bedankte Sjaak voor zijn vele werk voor de gebouwencommissie in het Pater Damiaanbestuur. Vicaris Verbeek legde uit dat deze commissie vaak in spagaat verkeert, omdat er uiteindelijk veel gebouwen wegens financiële moeilijkheden en personele krapte gesloten moeten worden en men in dit proces nooit gemakkelijke keuzes maken kan. Ondermeer voor zijn belangrijke rol in deze commissie ontving Sjaak naast het koninklijke lintje een bisschoppelijke onderscheiding in de vorm van een handgemaakt, zilveren wapenschild van het bisdom Breda. Tenslotte was er voor zijn werk voor de parochiekern Kwadendamme ook een mooi blijk van waardering. Uit handen van waarnemend pastoor Paul Verbeek ontving Sjaak een mooie replica van het kruis dat paus Franciscus dagelijks op zijn hart draagt. Aan het einde van alle ceremoniën sprak de duidelijk zichtbaar geëmotioneerde driewerf gehuldigde een kort dankwoordje waarin hij aangaf dat zijn geloof hem steeds heeft gesterkt en dat het voor de hele gemeenschap een essentiële bron van normen en waarden vormt.

Vorig artikelHUBERTUSVIERING 2023
Volgend artikelNajaarsschoonmaak 2023