VERWARMING IN DE KERK

De bisschop heeft recent aan alle parochies in het bisdom laten weten dat kerkgebouwen voorlopig niet verwarmd mogen worden omwille van de hoge energiekosten. Als alternatief is aangedragen om warmtekussens aan te schaffen. Elders in het land zijn deze al in gebruik, ook in een R.K.-kerk in Breda, schijnbaar naar genoegen. Daar de aanschaf van zestig van die kussens ongeveer € 5.000,- gaat kosten, is vooralsnog door de parochiekerncommissie besloten om deze voorlopig niet aan te schaffen. Om toch tegemoet te komen aan hetgeen de bisschop van ons verlangt, wordt bij het verwarmen van de kerk de nodige terughoudendheid betracht. In de wintermaanden wordt de verwarming een half uur voor de aanvang van een viering ingeschakeld en een uur daarna (tijdens de preek) uitgeschakeld. De ergste kou is dan het gebouw uit. Niets meer doen aan verwarmen is voor ons op dit moment een station te ver. Natuurlijk zal er na het stookseizoen een evaluatie plaatsvinden. Daarin zullen we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energieprijzen meenemen, alsmede het eventuele aanschaffen van warmtekussens.

Parochiekerncommissie

Vorig artikelVERZORGING OORLOGSMONUMENT
Volgend artikelGOED NIEUWS OVER HET NIEUWE JAAR