VASTENACTIE VOOR MERCY SHIPS

De caritaskernen van Ovezande en Kwadendamme hebben besloten om tijdens de komende vastenactie steun te verlenen aan een project van Mercy Ships. Deze organisatie heeft momenteel een tweetal ziekenhuisschepen in de vaart, van waaruit medische zorg wordt geboden aan inwoners van de allerarmste landen ter wereld. Aangezien tachtig procent van deze mensen op relatief korte afstand van een zeehaven woont, is ervoor gekozen om hen te helpen vanuit goed hiervoor uitgeruste schepen. Jaarlijks werken er aan boord bij Mercy Ships meer dan dertienhonderd vrijwilligers uit meer dan vijftig landen. Zij werken er enkel voor kost en inwoning en betalen hun reis van en naar hun schip zelf. Ook vanuit het ziekenhuis in Goes hebben verschillende mensen op één van de schepen vrijwilligerswerk gedaan of gaan dit nog doen.

Lian Acda, namens Caritas Ovezande/Kwadendamme

Vorig artikelVrijwilligers bedankt!
Volgend artikelCARNAVALSMISSE OP ZONDAG 12 FEBRUARI