VASTENACTIE 2021, WERKEN AAN JE TOEKOMST

Evenals in voorgaande jaren vagen we uw aandacht voor de Vastenactie; dit jaar sluiten we als cluster Zuid aan bij het landelijk project ‘Werken aan je toekomst’. In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk in staat om een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig meer dan negentig procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren daarna niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en dus slecht betaald werk. Met hulp van Vastenactie volgden meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren voortgezet onderwijs. Met de vastenactiecampagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun eigen gemeenschap.

In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden, onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Met deze projecten krijgen zij steun bij het opstarten van een eigen onderneming en stellen wij mensen in staat om te werken aan een betere toekomst.

Vastentijd is een tijd voor bezinning en bewuster leven. Laten we hen die in nood verkeren in deze voorbereidingtijd naar Pasen niet vergeten. Hopelijk mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw gaven. Vanwege de geldende Coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk de vastenzakjes bij u op te komen halen. Bijgevoegd in dit Parochienieuws is uw zakje met daarop een sticker voorzien van het benodigde bankrekeningnummer.

Namens Caritas Cluster Zuid, Theo Audenaerd