TARIEVEN BEGRAAFPLAATS

Alle regels en tarieven voor gebruik van het kerkhof blijven in 2021 gelijk aan die in 2020. Het grafdelftarief van de gemeente Borsele gaat echter omhoog.

Aan de voorzijde van het kerkhof wordt lage beplanting aangebracht, langs het pad aan de straatkant worden betonbandjes geplaatst, en ook worden er twee bankjes geplaatst.

Tenslotte wijzen we u er nadrukkelijk op dat het niet is toegestaan om zonder toestemming grafstenen te verwijderen, urnen op graven te plaatsen en as te verstrooien. Neemt u voor handelingen op ons kerkhof altijd eerst contact op met Jan Braat, tel. 0113-649747, e-mail janbraat@zeelandnet.nl

Parochiekerncommissie