SPECHTGATEN

Nadat een specht het had voorzien op het Bonifaciusbeeld en er inmiddels een drietal gaten in had geklopt, is het toch weer gelukt om de schade te herstellen. Met behulp van François Franse die de gaten opnieuw vulde en de onderhoudswerkzaamheden van Anne van de Swaluw en Jan Braat staat onze patroonheilige er weer prontjes bij. Zelf schreef Anne hierover het volgende: ‘Mijn vader zorgde altijd voor het Bonifaciusbeeld op het dorp. Na zijn overlijden zag ik tijdens Allerzielen een oproep in de Bonifaciusbode staan, waarin iemand werd gezocht om het onderhoud van het beeld over te nemen. Aangezien ik in de korte tijd die we vorig jaar samen aan m’n huis klusten veel geleerd had, besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en mezelf op te werpen om ook deze onderhoudsklus over te nemen. Doordat pa het vorig jaar al niet meer kon doen, hadden we er dit jaar wat meer werk aan dan anders. Maar het is bijzonder en heel fijn om zijn werk over te kunnen nemen en te mogen voortzetten.’

Tekst Anne van de Swaluw, foto Jan Strooband