SACRAMENTSPROCESSIE 2022

De processie was dit jaar nauwelijks groter dan vorig jaar, omdat het processiecomité een grotere drukte gezien het nog altijd prominent aanwezige coronavirus niet verstandig leek. Overigens betekent dit voor de processie van volgend jaar niet veel goeds, want ook dan zal er corona zijn. Maar ondanks alles was er dit jaar wel meer inbreng van buiten Kwadendamme, door vredesduiven en koorleden uit Ovezande en de organist uit ’s-Heerenhoek. Volgens pastoor Paul Verbeek is het voor parochianen uit de verschillende kernen in de Zak van Zuid-Beveland van eminent belang om meer samen te werken, want anders kan de vrees bewaarheid worden dat er over pakweg vijf jaar hier ten lande geen katholieke kerken meer bestaan. Naar analogie van het voorgelezen verhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging moet dit kunnen lukken, want volgens dit verhaal konden de leerlingen van Jezus met slechts vijf broden en twee vissen een menigte van duizenden mensen voeden.

Het processiethema was dit jaar ‘Geef ons de vrede’. Dat was een prangend thema, want de oorlogszucht van de machtigste dictators lijkt in deze tijd steeds groter te worden. In de mis na de processie werd daarom veelvuldig om vrede gebeden, en als teken van vrede werden tijdens de processie bij het monument voor de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde verzetsstrijder Andrie de Koning vier witte vredesduiven vrijgelaten. Ter nagedachtenis aan de plaatselijke burgerslachtoffers door deze oorlog trok de processie daarna ook over het kerkhof langs het grote oorlogsmonument. Daarna werd het tijd om snel de kerk binnen te gaan, want door de zachte maar gestage regen kon zelfs onder het baldakijn niemand droog blijven. Vanwege het weer moest ook de ontmoeting met een hapje en een drankje na afloop binnen plaatsvinden. Maar ondanks alles was de sfeer uitstekend en bleek de het hele middagprogramma alleszins de moeite waard te zijn geweest.

Vorig artikelKAART NAAR ARCHIEF
Volgend artikelGOSPELVIERING 2022