SACRAMENTSPROCESSIE 2021

Moeilijke beslissingen kwamen en komen in dit tweede coronajaar voortdurend op ons pad.

We hebben nog steeds te maken met beperkingen en beslissingen of evenementen wel of niet door kunnen gaan. Er zijn ook beperkingen van het maximale aantal bezoekers; dit laatste zien we iedere zondag terug in het geringe aantal kerkgangers. Het roept vooral ongerustheid op, verdriet ook, en zorgen om de toekomst. Ongewild stonden we voor de keuze om wel of geen Sacramentsprocessie te organiseren. Het zou nota bene de tiende keer zijn, dus het tweede lustrum! Na lang wikken en wegen hebben we besloten om de organisatie toch op te pakken. Weliswaar in een verkorte en veel bescheidener versie dan we afgelopen edities gewend waren, maar toch.

Op 6 juni aanstaande, om 14.00 uur wordt gestart met een kleine rondgang van het Heilig Sacrament vanuit de kerk, die eindigt buiten in de tuin van de pastorie. De eucharistie  zal aansluitend gevierd worden in de kerk.

We hopen van ganser harte dat het aantal bezoekers tegen die tijd wat verder opgerekt kan worden. En anders, tja, dan zit er niets anders op dan deze tiende editie letterlijk en figuurlijk klein te houden, met de belofte om het feest voor 2022 dubbel en dik op de kalender te schrijven.

Processiecomité o.l.v. pastoor Paul Verbeek