SACRAMENTSPROCESSIE 2019

‘Mijn land is jouw land’, dat was het thema van de processieviering op 16 juni 2019. Een groep van acht mensen beeldde op verschillende locaties het bijbelverhaal Ruth uit: in boerderij ‘t Hof Vreeland, in sportpark De Liesjes en in de Bonifaciuskerk.Toen de Moabitische Ruth en haar Judese schoonmoeder Naomi allebei weduwe waren, wilde Naomi terug verhuizen van Moab naar Juda. En Ruth ging met haar mee. Ze kwamen er goed terecht, ook Ruth werd in de voor haar vreemde samenleving opgenomen.
De processiestoet trok langs dezelfde locaties: van de boerderij naar het sportpark naar de kerk. Één van de volgers meldde dat het een mooie, compacte stoet was, dus de negen jaar lange ervaring begint nu toch de nodige vruchten af te werpen. Wel was het jammer dat de vaandelzwaaiers uit Tremelo en de zouaven uit Oudenbosch er dit keer niet bij waren, maar

de aanwezigheid van de Maria Ommegang uit Bergen op Zoom en de verschillende klederdrachtgroepen uit Zeeland en Brabant maakten veel goed, zodat er naast de vaandels, de beelden en de monstrans met het Heilig Sacrament veel moois te zien was.
Ook het aansluitende lof was indrukwekkend, niet in de laatste plaats door het fantastische orgelspel van Christian Blaha. Het weer was prima, heel wat beter dan de dagen ervoor. De gebeden van de zusters Karmelietessen zijn ook dit keer weer verhoord.

Tekst en eerste foto Hans de Vos, tweede foto Jan Strooband.