RESERVERING KERKBEZOEK

Uiteraard schikken wij ons naar wat de overheid heeft bepaald ten aanzien van het maximale aantal kerkbezoekers en het gewenste gedrag in de kerk. Er mogen dus maximaal dertig mensen in de kerk, op gepaste afstand van elkaar. Dit laatste is gelukkig geen probleem, we hebben ruimte genoeg. Om aan de uitvoering van de regels de hand te kunnen houden, worden bezoekers gevraagd om vooraf te reserveren; dit kan ook voor meerdere diensten op rij. Hiertoe dient contact opgenomen te worden met Corrie Franse, wier contactgegevens zijn opgenomen in het colofon. Ook zijn met de beide koren afspraken gemaakt over hun muzikale bijdrage en hun plaats in het kerkgebouw.

Parochiekerncommissie