RESERVEREN NIET MEER NODIG

Met ingang van 5 juni is het aantal toegestane bezoekers opgevoerd. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. Voor onze kerk betekent dit dat een maximaal aantal van 68 bezoekers is toegestaan. Nu de maatregelen versoepeld zijn, hopen we dat weer meer mensen onze vieringen gaan bezoeken. Het kan en mag immers weer, geeft u dit s.v.p. door aan mensen die de laatste tijd wat minder frequent aanwezig waren.Op deze plaats past ook een woord van dank aan Corrie Franse die het afgelopen jaar voortdurend stand-by was om de reserveringen op te nemen en zo af en toe de ondankbare taak had om mensen af te wijzen omdat het maximum aantal van 30 personen bereikt was. In dezen stond het oude coronabeleid haaks op onze gastvrijheid en de vurige wens naar goed bezette vieringen. Laten we hopen dat die coronatijd niet wederkeert.

Parochiekerncommissie