REGLEMENT BEGRAAFPLAATS

Piet Beulens en met name Jan Braat hebben veel energie gestoken in het up-to-date maken van het bestaande begraafplaatsreglement. Hierbij zijn zowel het landelijk reglement als het door de H. Pater Damiaanparochie gehanteerde reglement als het reglement van de H. Bonifaciusgemeenschap geraadpleegd. Het bestaande reglement is per artikel doorgenomen en daar waar nodig aangepast. Jan Braat zal het concept aan de kerncommissie aanbieden, en bij goedkeuring zal het ter bekrachtiging aan het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie worden voorgelegd. Is het daar goedgekeurd, dan treedt het in werking. Voor de nieuwe tarieven is afgesproken om een stijging van vijf procent toe te passen, uitgezonderd het tarief voor het plaatsen van een urn (dat wordt niet verhoogd). Verder wordt ernaar gestreefd om in het voorjaar van 2020 alle in vak E geplaatste monumenten verwijderd te hebben.