PAASVIERING 2022

Eindelijk was er weer eens een echte paasviering. Dat was alweer geleden van 2019, want in 2020 mochten we helemaal niet vieren, en in 2021 alleen in klein gezelschap. Na de vastensoep op Witte Donderdag en de kruisweg op Goede Vrijdag was er dit jaar dus een paasviering op Eerste Paasdag. Van achter uit de kerk werd de in Goes gewijde en reeds ontstoken paaskaars binnengedragen door pastor Alida van Veldhoven en het gewijde water door lector Jan Zuidhof. De enorme kaars werd geplaatst op de mooi versierde hoge standaard, en het wijwater werd verdeeld over de doopvont, de wijwateremmer en de wijwaterbakjes achterin de kerk. Het chrisma was ’s woensdags al opgehaald in de basiliek van Hulst, en kon samen met het wijwater meteen worden ingezet bij de eerste doop in het

foto Ankie Steijn

nieuwe jaar. De jonge dopeling Jurre Rijk deed het volgens de pastor hartstikke goed. Toen hij de microfoon vastpakte, dachten we heel even aan een vroege getuigenis. Maar voor ons was die dag één groot wonder, namelijk de verrijzenis van Jezus uit het aardse graf, al meer dan we aankonden. We hielden het vooral bij de jaarlijkse wondertjes van een mooie viering met wierook, zang en orgelmuziek, nieuw licht, nieuwe hoop en bovenal nieuw leven. In het laatstgenoemde kader paste ook de plantjesmarkt na afloop. De opbrengst daarvan was, net zoals die van de vastensoep, bestemd voor de Vastenactie.

Hans de Vos