ORGELRESTAURATIE

Van de organisten horen we al sinds geruime tijd dat het orgel wederom veel mankementen vertoont, en dat deze in toenemende mate het speelplezier belemmeren. Maar dat is ook niet zo gek, aangezien de vorige restauratie al 35 jaar geleden plaatsvond. Binnen de kerncommissie is dit euvel intussen meerdere keren onderwerp van gesprek geweest. Renovatie is uiteraard niet goedkoop, maar een kwalitatief goed orgel is in de kerk een echte basisbehoefte. De gesprekken hebben ertoe geleid dat bij het bisdom machtiging is gevraagd om tot een hoognodige restauratie over te kunnen gaan. En deze machtiging is verkregen; we mogen hier heel blij mee zijn. Dit betekent dat orgelbouwer en restaurateur René Nijsse, van dezelfde firma die het orgel al eerder onder handen nam, de volgende werkzaamheden mag en zal gaan aanpakken: het uitvoeren van een uitgebreide stembeurt, het schoonmaken van de pijpen, het repareren van twaalf grote houten pijpen (van het type Bourdon 16), en het vernieuwen van de doorstroommembramen (196 stuks).

Parochiekerncommissie