OPTREDEN IN DE PASTORIETUIN

Het was een mooie middag in de pastorietuin. Op zondag 29 augustus speelde de band van dorpsgenoot Peter Kempe, The Juke Joints, in de kiosk achterin de tuin (zie foto). Binnen de coronaregels blijvend bleek er toch nog veel mogelijk te zijn. Alle 240 aanwezigen waren van te voren op de hoogte gesteld van deze regels en moesten daarom hun vaccinatie of een negatieve coronatest aantonen. Dit bleek geen enkel probleem te zijn, de organisatie verliep vlekkeloos. Wel was er natuurlijk wat voorwerk aan te pas gekomen, er was een frietkar en een bar geregeld, er waren stoelen klaargezet en de muziektent was ingericht. De gasten hadden er zin in en er heerste dan ook een prima sfeertje.

Mensen waren blij en genoten van de muziek en van elkaar. Inmiddels is het idee is geboren om vanaf volgend voorjaar de kiosk en de tuin wat vaker in te zetten voor met name muzikale zondagmiddagen.

Marga van de Plasse