OPBRENGST VOEDSELBANKACTIE

Tijdens de adventsperiode is er op initiatief van de Caritas een inzamelactie gehouden voor Voedselbank de Bevelanden. Vanuit onze parochiekern mochten we aan de medewerkers maar

liefst acht dozen met houdbare voedingsmiddelen overhandigen. Daarbij kwamen ook twee dozen vanuit de kern Hansweert, die samen met de PKN-gemeenschap aldaar ook aan deze mooie actie heeft deelgenomen. Ook hiervoor dank aan alle gulle gevers. Dit is een mooi gebaar aan mensen die op grond van welke reden dan ook minder te besteden hebben.

Vorig artikelINTERVIEW MET NIEUWE VOORZITTER
Volgend artikelOPBRENGST KERSTCOLLECTES