ONZEKERE STAP IN NIEUWE JAAR

Afgelopen december kwamen vertegenwoordigers van alle kerncommissies, leden van het Damiaanbestuur en het pastoresteam samen om informeel te spreken over de ontstane situatie nu een drietal kerken gaat sluiten. Men vroeg zich af hoe om te gaan met vrijwilligers uit de sluitende kerken, hoe om te gaan met de krapte die serieus gevoeld wordt op het gebied van kerkbezoek, met een slecht bezet pastoresteam en met een tekort aan financiën. De drie laatstgenoemde thema’s stonden niet alleen aan de wieg van de kerksluitingen, maar hangen ook als een zwaard van Damocles boven de andere kerken.

Het gesprek ging er niet zozeer over welke kerken in de toekomst nog kans maken om open te blijven, het gesprek ging veel meer over de vraag hoe we de katholieke kerk in de Zak van Zuid Beveland overeind houden. Is er nog toekomst en hoe ziet die eruit? Aangaande de kerkgangers en de vrijwilligers van de sluitende kerken konden de aanwezigen het direct eens zijn: deze mensen zijn uiteraard meer dan welkom in de andere kerken. De deuren staan daartoe wijd open.

Hoewel de aanwezigen er deze avond ook van overtuigd zijn dat er nog volop vitaliteit in onze geloofsgemeenschappen zit, kunnen we gerust ook spreken van een grote noodzaak om samen creatief en vindingrijk te zijn. De invulling van de nabije toekomst zal een puzzel zijn en zal veel vergen van ons allemaal. De grote vraag is of de samenleving, u en ik en onze kinderen, bereid zijn om mee te blijven doen. De vraag is of er voldoende betrokken mensen zijn die de R.K.-kerk in de Zak van Zuid Beveland dusdanig de moeite waard vinden dat ze een stap willen zetten, een hand willen toesteken, schouders eronder willen zetten, willen meedenken en -besturen. We moeten ons hierbij bedenken dat juist in deze tijd de maatschappij nood heeft aan de boodschap die gebracht wordt vanuit onze kerk.

Tekst: Sjaak Uitterhoeve, afbeelding: freepik.com

Vorig artikelGOED NIEUWS OVER HET NIEUWE JAAR
Volgend artikelNIEUW ADRES PASTOOR VAN HEES