ONDERHOUD BONIFACIUSBEELD

Toen de oude kastanjeboom in de pastorietuin het leven liet, werd een oproep geplaatst voor iemand die het beeld zou kunnen en willen onderhouden. Kees van de Swaluw meldde zich hiervoor spontaan aan. Jarenlang zorgde hij ervoor dat het beeld er prontjes bij bleef staan. Hij behandelde het tegen houtworm en andere knagerij en zette het geregeld in de lak. Nu Kees is overleden, kunnen we vol trots melden dat zijn dochter Anne bereid is gevonden de zorg voor het beeld van hem over te nemen.