NIEUWJAARSREDE

De coronaproblematiek heeft, kerkelijk gezien, gezorgd voor een teleurstellend jaar. Om besmettingsgevaar terug te dringen moest kerkbezoek beperkt worden of werd besloten tot kerksluiting, wetende dat tekort werd gedaan aan geloofsuiting, elkaar ontmoeten, betrokkenheid en het gevoel van saamhorigheid. Alles stond als het ware op een laag pitje. Gelukkig bleef bij de vrijwilligers de geest in de fles. Het onderhoud van zowel de kerkgebouwen, als de tuin en het kerkhof kreeg onverminderde aandacht. In de zomerperiode hebben een aantal vrijwilligers enkele gedeelten van de begraafplaats vrijgemaakt voor nieuwe begravingen. Een inspannend karwei, dat door veel enthousiasme tot een goed resultaat heeft geleid en er in voorziet dat weer voor een lange reeks van jaren begraafruimte beschikbaar is. Deze gelegenheid is ook benut om in verval geraakte monumenten op te knappen. Over de begraafadministratie kan gesteld worden dat die inmiddels goed ‘up-to-date’ is, een lastig en omvangrijk karwei. Het orgel krijgt binnenkort een grote onderhoudsbeurt, verder is in voorbereiding de restauratie van het gehele kerkgebouw. Dit alles vormt een verzameling van zaken die bij elkaar opgeteld naar verwachting een uitgave vergt van ca. € 160.000,-. Het Rijk draagt daarin bij voor de helft van de kosten.

Terugziend in jaren moet spijtig genoeg vastgesteld worden dat het kerkbezoek, het aantal vrijwilligers en de financiën zich in een dalende lijn voortzetten, overigens met hetzelfde beeld elders. Het Pater Damiaanbestuur is druk doende met de uitwerking van het nieuwe parochieplan en heeft in studie welke kerkgebouwen in de nabije toekomst gesloten worden. Uiteraard zal over e.e.a. uitvoerig gecommuniceerd worden. Hoewel de vooruitzichten nog niet bemoedigend zijn, spreek ik de hoop uit dat het leven weer wordt zoals het was, dus vóór de corona-uitbraak. Verwachtingsvol ben ik over het resultaat van het inentingsprogramma. Hoe mooi zou het zijn als wij het kerkelijk keven weer inhoud kunnen geven door elkaar te ontmoeten en in gesprek te blijven. Rest mij nog om u allen een goed en gezond 2021 te wensen.

Sjaak Uitterhoeve, voorzitter parochiekerncommissie