NIEUWE PASTOR

Op zondag 2 augustus werd in onze kerk voorgegaan door de nieuwe Zeeuwse pastor Thaddy de Deckere. Hij bleek zijn werk secuur te doen en er voldoende tijd voor te nemen, wat enerzijds doet vermoeden dat we hem nog heel lang bij ons mogen houden, en anderzijds dat het steeds moeilijker gaat worden om op zondagmorgen in álle kernen van onze parochie vieringen te houden die slechts één uur eerder of later aanvangen dan de volgende. Aan het begin van de H. Mis werd pastor De Deckere welkom geheten door onze voorzitter Sjaak Uitterhoeve, die hem een exemplaar overhandigde van het boek over 200 jaar kerk en parochie door Adriaan en Rob de Boo. Waarop de pastor kon reageren met de opmerking dat hij toch wel iets van Kwadendamme wist, omdat hij tijdens zijn opleiding bij de congregatie van Mill Hill les in de Oosters-Orthodoxe kerkleer had gekregen van father Gillis Doene, een man van bij ons. Aan het einde van de mis uitte pastorDde Deckere de wens om eens, op een ander tijdstip, persoonlijk kennis te kunnen maken met de Kwadendamse parochianen. Dat is inderdaad iets dat we beslist op niet al te lange termijn zouden moeten organiseren.

Hans de Vos